ZARZĄD

Beata Cetnar – Prezes Zarządu UKS Szóstka Mielec

Marzena Kulig – Wiceprezes Zarządu UKS Szóstka Mielec

Stanisław Płaneta – Członek Zarządu UKS Szóstka Mielec

Joanna Rusek – Członek Zarządu UKS Szóstka Mielec

Arkadiusz Piękoś – Członek Zarządu ds. promocji

Krzysztof Pipała – Członek Zarządu ds. promocji